Privatlivspolitik

Vi har opdateret vores privatlivspolitik. Privatlivspolitikken trådte i kraft den 25. maj 2018. I den nye privatlivspolitik fremgår det tydeligt hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles og i hvor lang tid de opbevares. Ligeledes kan du i privatlivspolitikken læse mere om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse eller hvordan du søger indsigt i dine personoplysninger.
Denne privatlivspolititik forklarer, hvordan vi i Sanderum Motion behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig.
Sanderum Motion er dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Foreningens kontaktperson er Arne Vind, sanderummotion@gmail.com

Kategorier af personoplysninger.
Vi indsamler følgende personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, fødselsdato.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
– Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger.
– Behandling efter lovkrav.
– Behandling med samtykke.
– Indberetning af medlemsantal til specialforbund: Dansk Idræts Forbund/DIF, Dansk Gymnastik Forbund/DGI)

Kilder.
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
– Resultatlister fra arrangementer, hvor du har været tilmeldt som deltager fra Sanderum Motion.

Behandlingsgrundlag.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: Foreningens berettigede interesse i at behandle oplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger.
Vi vil videregive oplysninger om navn og alder samt de idrætsspecifikke oplysninger, som er nødvendige for et sportslige arrangements gennemførsel. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger.
Vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid du står som medlem af Sanderum Motion.

Dine rettigheder.
Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
I forbindelse med stævner og arrangementer i regi af Sanderum Motion, skal du aktivt selv sige fra, såfremt du ikke ønsker at fremgå af billeder, resultatlister eller artikler.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilietet).
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til den dataansvarlige på den ovenfor anførte mailadresse.

Sidst opdateret 25. maj 2018.
Sanderum Motions bestyrelse